Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

FIFA Manager 11 Patch

Đây là bản vá cho Fifa Manager 11 chứa các tập tin cơ sở dữ liệu với tên giải đấu và tên câu lạc bộ chính xác. Ngoài đã được bổ xung thêm một số giải đấu cao cấp, 2095 hình ảnh cầu thủ mới sẽ được thêm vào. Tiêu điểm là Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài bổ xung những thiếu sót hỉnh ảnh cho nước đúng và Pháp.
Cơ sở dữ liệu cập nhật:
Database đã được cập nhật bản mở rộng (tính đến ngày 29/11/2010). Các bản cập nhật hiện nay là phiên bản thử nghiệm cuối cùng.
 

Link download : http://static.cdn.ea.com/fifa/u/f/Manager_11_Update_2%20824.exe

Nguồn: http://download.com.vn/pc+games/3/26606_fifa-manager-11-patch.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)