Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Fast Image Resizer 0.96

Đây là tiện ích nhỏ gọn có thể kéo thả để thay đổi kích thước của nhiều ảnh cùng 1 lúc và chuyển chúng sang định dạng JPEG. Những hiệu chỉnh chất lượng có thể được cấu hình và dữ liệu EXIF có thể được sao lưu. Nó làm việc với nhiều định dạng ảnh (nguồn) và làm việc tự động.

Theo rilwis.tk

Link download : http://adionsoft.net/fastimageresize/FastImageResizer.exe

Nguồn: http://download.com.vn/graphics/photo+image+picture+manager/7825_fast-image-resizer-0-96.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)