Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Factory Reset Mate for Android

Bạn cài lại máy và mất ứng dụng yêu thích? Bạn thay đổi điện thoại Android và không nhớ ứng dụng mình đã dùng?

Ứng dụng này được thiết kế để giúp bạn giữ liên kết với các ứng dụng đã cài đặt và có thể cài đặt lại khi bạn đã chạy lại phần mềm của máy hoặc đổi điện thoại.

Các tính năng chính:

  • Sao lưu danh sách ứng dụng
  • Cài đặt lại ứng dụng từ Market

 Factory Reset Mate for Android Cách làm việc:

Trước khi chạy lại phần mềm:

  • Sao lưu danh sách ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng
  • Đối với Froyo (2.2) trở lên, bạn có thể bật tính năng sao lưu đám mây và chờ cho dữ liệu được sao lưu trên Google.

Sau khi chạy lại phần mềm:

  • Cài đặt lại ứng dụng từ Market
  • Mở ứng dụng và cài đặt ứng dụng từ Market

Nếu thay đổi điện thoại:

  • Cài đặt lại ứng dụng này trên thiết bị từ Market
  • Cắm thẻ nhớ nơi đã lưu trữ dữ liệu sao lưu vào điện thoại mới, sau đó mở ứng dụng này trên thiết bị mới. Nó sẽ nhận diện danh sách ứng dụng.

Link download : http://droidmate.wordpress.com/factory-reset/

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/36226_factory-reset-mate-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)