Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Exchange Connector 1.4

Exchange Connector là một mô hình tiện dụng được thiết kế đơn giản để sử dụng Java dựa trên giao diện ứng dụng cung cấp đặc biệt tích hợp cho MS Exchange 2000/2003/2007. Nó hỗ trợ việc nhận/ tạo thư điện tử, địa chỉ liên lạc, các tác vụ ToDo và các cuộc hẹn từ các thư mục của người dùng.

Link download : http://www.softpedia.com/progDownload/Exchange-Connector-Download-155449.html

Nguồn: http://download.com.vn/exchange-connector-1-4/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)