Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Events Manager

Events Manager – Phần mềm giúp sắp xếp các sự kiện của bạn nhờ bộ công cụ nhắc nhở sự kiện.

Bạn chỉ cần thêm các sự kiện và sau đó chương trình sẽ nhắc cho bạn thông qua tín hiệu hoặc loại nhạc mà bạn yêu thích.

Events Manager

Tính năng:

  • Lựa chọn âm thanh tùy chỉnh: WAV, MP3
  • Lựa chọn tập tin bổ sung tùy chỉnh
  • Cảnh báo chương trình lúc khởi động về các sự kiện đã qua
  • Tùy chọn đếm ngược

vungoan

Link download : http://www.altarsoft.com/downloads/EventsManager.exe

Nguồn: http://download.com.vn/events-manager/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)