Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

ES Task Manager for Android

ES Task Manager là công cụ hữu ích để loại bỏ các quá trình và tiết kiệm pin, có tính năng tự động loại bỏ widget rất mạnh mẽ.

 ES Task Manager for Android

Các tính năng chính:

  • Tiết kiệm pin
  • Giải phóng bộ nhớ trong
  • Loại bỏ tác vụ
  • Tháo gỡ ứng dụng
  • Tăng tốc điện thoại

Phiên bản 1.0.9.0 thêm:

  • Chữa một số lỗi
  • Tuổi thọ pin
  • Thêm nhiều danh sách bỏ qua

Link download : http://www.estrongs.com/en/download.html?download=2

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/36078_es-task-manager-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)