Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

EraseTemp 3.4

Phần lớn “rác” xuất hiện trong máy tính thường là các tập tin lưu tạm (temporary files) do trình duyệt Web hoặc một chương trình nào đấy tạo ra nhằm tăng tốc xử lý. Để tìm kiếm và dọn sạch những tập tin này, EraseTemp sẽ thực hiện trong nháy mắt.

 

 

Link download : http://nodesoft.com/EraseTemp/EraseTemp.zip

Nguồn: http://download.com.vn/erasetemp-3-4/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)