Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

eLock Soft EXE to PPT

eLock Soft EXE to PPT là một công cụ nhỏ và hữu ích cho phép bạn lấy lại các dữ liệu đã được “gói ghém” cẩn thận trong bài thuyết trình EXE nếu như bạn lỡ quên mật khẩu. Các file được phục hồi không phụ thuộc vào phần mềm được sử dụng để chuyển đổi các bài thuyết trình cho EXE.

eLock Soft EXE to PPT khôi phục lại các Microsoft PowerPoint và tất cả các tập tin khác (tập tin âm thanh, thuyết trình, phông chữ…) từ bất kỳ (gói) EXE chứa một bài thuyết trình.

Theo softpedia

Link download : http://elocksoft.110mb.com/SetupE2P.zip

Nguồn: http://download.com.vn/elock-soft-exe-to-ppt/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)