Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

EDU 2.0

EDU 2.0 khá tương đồng với các hệ thống quản lý bài giảng trực tuyến như Blackboard và Moodle, nhưng có thêm hàng loạt tính năng độc đáo. Chẳng hạn, người dạy có thể chia sẻ các kế hoạch giảng dạy của mình, xây dựng bài tập, cung cấp video, thí nghiệm và các nguồn dữ liệu khác trên thư viện chung, hiện đang chứa hơn 15 ngàn bài học.

Ngoài ra, ở trang thảo luận cộng đồng, người dạy và người học có thể dễ dàng kết nối, chia sẻ và tương tác với các thành viên khác có chung sự quan tâm tới chủ đề nào đó. Một điểm hấp dẫn của EDU 2.0 là tất cả dữ liệu đều được lưu trữ miễn phí trên nền tảng điện toán đám mây.

Công ty sáng lập mạng xã hội này là Mind Electric, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Người dùng được tiếp cận miễn phí với hàng loạt công cụ hữu ích như sách, bài tập, công cụ thảo luận, phòng chát, blog cho lớp, công cụ theo dõi tiến độ học tập, xây dựng web cá nhân…

Link download : http://www.edu20.org/

Nguồn: http://download.com.vn/web/edu-2-0/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)