Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Easy File Manager For Android

Easy File Manager là công cụ quản lý tập tin trên điện thoại Android rất đơn giản và dễ sử dụng.

Các tính năng chính:

– Duyệt nhanh chóng các tập tin trên thẻ SD.

– Sắp xếp tập tin.

– Hỗ trợ copy/cut/paste file.

– Hỗ trợ xóa tập tin.

– Hỗ trợ Bookmark.

– Hỗ trợ giải nén file Zip.

– Hỗ trợ đổi tên tập tin.

– Hỗ trợ tạo thư mục.

– Hỗ trợ xem nội dung file bằng cách tích hợp trong trình xem tập tin văn bản/HTML/XTHML.

 Easy File Manager For Android

Tuyết Mai

Link download : https://market.android.com/details?id=com.isnowstudio.filemanager

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/easy-file-manager-for-android/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)