Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DVDFab Passkey (Beta)

DVDFab Passkey driver trên nền Windows. Nó có thể gỡ bỏ sự bảo vệ của tất cả những đĩa DVD Blu-ray trong tích tắc, và cho phép bạn sử dụng bất kì phần mềm nào để truy cập nội dung những đĩa DVDBlu-ray đó.

Chú ý rằng DVDFab Passkey chỉ miễn phí suốt giai đoạn Beta mà thôi.

Link download : http://www.dvdfab.com/mlink/download.php?g=PASSKEY

Nguồn: http://download.com.vn/dvdfab-passkey-beta/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)