Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DroidStats for Android

Theo dõi các cuộc gọi, SMS và hạn chế dữ liệu, tiết kiệm chi phí và nhận thông số thú vị. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn khả năng quản lý các cuộc gọi, số lượng message và lưu lượng dữ liệu. Người dùng có thể đặt hạn chế cho mỗi mục, theo dõi chi phí và nhận thêm các thông số và dữ liệu khác về các cuộc gọi, SMS và lưu lượng. Bạn còn có thể kiểm tra thông tin trong 3 widget khác nhau.

 DroidStats for Android

Tính năng sắp có:

  • Hóa đơn hàng tuần
  • Hóa đơn theo tháng
  • Tính năng xuất, sao lưu và khôi phục.

Link download : https://market.android.com/details?id=nitro.phonestatsfeature=apps_movers_shakers

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/manage-mobi/36223_droidstats-for-android.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)