Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Drives Meter Gadget 2.5

Với Drives Meter Gadget, máy tính của bạn có thể hiển thị đĩa cứng hoặc nhãn đĩa flash lên tới 4 ổ đĩa, hoạt động đĩa, không gian đĩa được sử dụng, không gian đĩa miễn phí, tổng số không gian đĩa còn lại, tốc độ đọc và tốc độ viết. Khi bạn kích đúp vào tiện ích nó sẽ hiển thị trong Windows Explorer.

Với các tính năng flyout, bạn phải nhấn vào biểu tượng hoặc tiêu đề để hiển thị các thông tin. Các thông tin bao gồm mô hình ổ đĩa, loại phương tiện, số serial, giao diện loại, công suất, chỉ số, phân vùng, chữ ký, sửa đổi firmware, tổng số xi lanh, tổng số lĩnh vực, tổng số đứng đầu, theo dõi tổng số byte cho mỗi ngành, mỗi lĩnh vực theo dõi và theo dõi mỗi xi lanh .
Để thiết lập, bạn có thể thay đổi kích thước tiện ích lên đến 400%, tốc độ làm mới có thể điều chỉnh, có thể cố định hoạt động đơn vị (bit và byte) hoặc (kilobit và kilobyte) hoặc (megabit và megabyte), biểu đồ có thể được hiển thị hoặc ẩn, hình dạng có thể lựa chọn một trong hai dòng hoặc điều chỉnh màu sắc, điền thanh, hình nền và văn bản và thiết lập tự động có thể cập nhật các thông báo.

Hải Yến
 

Link download : http://addgadgets.com/download/Drives_Meter.zip

Nguồn: http://download.com.vn/windows/more+software+tools/drives-meter-gadget/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)