Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DriverZone

DriverZone là ứng dụng có thể quét và tìm kiếm driver cho máy tính của người dùng. Trang chủ của phần mềm này có chứa bản cập nhật driver với hơn 2,600GB download driver. Tại đây, người dùng cí thể khám phá thông tin về cách tăng tốc máy tính, cải thiện khả năng hoạt động, giúp nhận diện các thành phần và lấy bản cập nhật driver mới nhất hiện có.

Chắc chắn người dùng sẽ có driver cần thiết, tất cả đều miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần phải là thành viên trên trang web chính của chương trình. Driver Scanner là cách đơn giản và nhanh chóng để tìm kiếm driver của bạn.

 DriverZone

Lamle

Hướng dẫn

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm miễn phí này

Bước 2: DriverZone sẽ tự động cung cấp bản báo cáo đầy đủ về driver cần phải cập nhật

Bước 3: Download và cài đặt driver mới được cung cấp bởi DriverZone.

Link download : http://driverzone.com/files/DriverZoneScanner.exe

Nguồn: http://download.com.vn/driverzone/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)