Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 7330

Driver cho dòng máy Acer Aspire 7330

Tải thêm Driver cho dòng laptop Acer Aspire 7320

Audio Driver

 • Audio Realtek cho Windows Vista: Audio_Realtek_6.0.1.5612_Vistax86_A.zip
 • Audio Realtek cho Windows 7: Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom cho Windows Vista: BlueTooth_Broadcom_6.0.1.5300_Vistax86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom cho Windows 7: Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9600_W7x64W7x86_A.zip

CIR (Consumer IR) Driver

 • CIR WinBond cho Windows Vista: CIR_Winbond_7.1.62.2012_Vistax86_A.zip
 • CIR Nuvoton cho Windows 7: CIR_Nuvoton_8.60.1000_W7x64W7x86_A.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.10_Vistax86_A.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_59.528_Vistax86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver cho Windows Vista: Camera_Suyin_2.0.8.1_Vistax86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver cho Windows 7: Camera_Suyin_5.2.7.1_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Jmicron cho Windows Vista: CardReader_JMicron_1.00.10.04_Vistax86_A.zip
 • CardReader Jmicron cho Windows 7: CardReader_Jmicron_1.00.29.02_W7x64W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_8.7.0.1007_Vistax86_A.zip

Fingerprint Driver

 • Fingerprint Acer: FingerPrint_AcerAAA_6.0.00.13_Vistax86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: LAN_Broadcom_10.78.0.0_Vistax86_A.zip

Modem Driver

 • Modem Foxconn Modem Driver: Modem_Foxconn_2.1.87_Vistax86_A.zip
 • Modem liteon Modem Driver: Modem_Liteon_7.70.00.52_Vistax86_A.zip

SATA Driver

 • SATA Intel: IMSM_Intel_8.0.0.1039_Vistax86_A.zip

TV Tuner Driver

 • TV Tuner AverMedia cho Windows Vista: TV-Tuner_AVerMedia_1.1.0.27_Vistax86_A.zip
 • TV Tuner AverMedia cho Windows 7: TV Tuner_AverMedia_1.1.x.30_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics cho Windows Vista: Touchpad_Synaptics_10.2.4_Vistax86_A.zip
 • TouchPad Synaptics cho Windows 7: TouchPad_Synaptics_13.2.4.12_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_7.15.10.1508_Vistax86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver cho Windows Vista: VGA_nVidia_7.15.11.7490_Vistax86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver cho Windows 7: VGA_NVIDIA_8.15.11.8664_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver Atheros for T60H976: Wireless LAN_Atheros_7.4.2.15_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver Atheros for T77H053: Wireless LAN_Atheros_7.6.0.126_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_4.17.0.25.19_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Foxconn_7.4.2.15_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_12.0.0.73_Vistax86_A.zip
 • Wireless LAN QMI Wireless LAN Driver: Wireless LAN_QMI_7.6.0.126_Vistax86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 7330 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy — nhấp chuột vào Search

hoặc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 7330 — nhấp chuột vào Search

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 7330

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/06/Audio_Realtek_6.0.1.5901_W7x64W7x86_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-7330/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)