Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 7320

Driver cho dòng máy Acer Aspire 7320 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5477_Vistax86.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Foxconn: Bluetooth_Foxconn_6.0.1.4900_Vistax86.zip

CIR (Consumer IR) Driver

 • CIR ENE: CIR_ENE_1.3.306.0_VistaX86.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.32.701.12_VistaX86.zip
 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_5.7.31.400_VistaX86.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_5.8.31.500_VistaX86.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Ricoh Card Reader Driver Windows Vista: CarReader_Ricoh_352.02_VistaX86.zip
 • CardReader Ricoh Card Reader Driver Windows 7: CardReader_Ricoh_360.01_W7x86_A.zip

MIR Driver

 • MIR ENE: MIR_ENE_3.0_W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_8.2.0.1014_VistaX86.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: LAN_Broadcom_10.46.0.0_VistaX86.zip

Modem Driver

 • Modem Conexant: IMSM_Intel_7.6.0.1011_VistaX86.zip

SATA Driver

 • SATA Intel: TVtuner_Avermedia(A310)_1.1.0.25_VistaX86.zip

TV Tuner Driver

 • TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver Windows Vista: TVtuner_Yuan_2.3.3.6_VistaX86.zip
 • TV Tuner Yuan TV Tuner Driver: TVtuner_Liteon_3.7.0.4 _VistaX86.zip
 • TV Tuner liteon TV Tuner Driver: TouchPad_ALPS_7.0.1101.17_VistaX86.zip
 • TV Tuner AverMedia TV Tuner Driver Windows 7: TV Tuner_AverMedia_1.1.0.30_W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.0.1101.17_VistaX86.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_10.0.15_VistaX86.zip

Turbo Memory Driver

 • TurboMemory Intel: TurboMemory_Intel_1.1.0.1010_VistaX86.zip

VGA Driver

 • VGA ATI VGA Driver: VGA_ATI(M76)_8.441.0.0_VistaX86.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_7.14.10.1409_VistaX86.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver Windows Vista: VGA_Nvidia_7.15.11.6746_Vistax86.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver Windows 7: VGA_NVIDIA_8.16.11.8926_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: WLAN_Atheros_7.3.1.73_VistaX86.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: WLAN_Broadcom_4.170.25.19_VistaX86.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_11.5.0.34_Vistax64Vistax86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 7320 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy — nhấp chuột vào Search

hoặc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 7320 — nhấp chuột vào Search

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 7320

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/05/Chipset_Intel_8.2.0.1014_VistaX86.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-7320/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)