Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5750

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5750

Tải thêm Driver của laptop Acer: Aspire 5741Acer Aspire 5733

3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_3.17.05.00_W7x86_A.zip 

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.5.0.1026_W7x86_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6438_W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2200_W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Broadcom: CardReader_Broadcom_1.0.0.222_W7x86_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1030_W7x86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.8.0.5_W7x64W7x86_A.zip

Intel ME (Management Engine)Driver

 • MgmtEngine: MgmtEngine_Intel_7.0.0.1144_W7x86_A.zip 

Touchpad Driver

 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_11.6.2.1_W7x64W7x86_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_15.1.6_W7x86_A.zip

USB 3.0 Driver

 • USB 3.0 Renesas: USB 3.0_Renesas_2.0.34.0_W7x86_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.17.12.8590_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver (PhyX): VGA_NVIDIA_9.10.0514_W7x86_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel: WiMax_Intel_6.2.1202.26_W7x86_A.zip

Wireless Display Driver

 • Wireless Display Intel: Wireless Display_Intel_2.1.41.0_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.432_W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.87_W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.1.1.3_W7x86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5750 bạn có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, sau đó nhập Serial Number của máy:

hoặc nhập Product Model của máy tính: Acer Aspire 5750

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 5750

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/04/Chipset_Intel_9.2.0.1030_W7x86_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5750/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)