Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5741

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5741

Download thêm driver cho các dòng laptop Acer: Acer Aspire 5516, Acer Aspire 5532, Acer Aspire 5534, Acer Aspire 5330

3G Module Driver

 • 3G Ericsson: 3G_Ericsson_6.1.13.7_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.5.6.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_6.0.0.1179_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6015_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.12.1201.202_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.2.1.800_W7x86W7x64_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.167.331_W7x86W7x64_A.zip
 • Camera liteon Camera Driver: Camera_liteon_1.0.4.0_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30110_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_12.4.1.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.105.2002.1309_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_7.0.6.4_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.19.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo Boost Driver

 • Turbo Boost Intel: Turbo Boost_Intel_1.0.1.1002_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI VGA Driver: VGA_ATI_8.682.1.0_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2025_W7x86W7x64_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.16.11.8886_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_8.0.0.259_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5741 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 5741

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook — Aspire — Aspire 5741

Link download : http://cdn06.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/03/Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5741/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)