Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5733

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5733 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.6.2.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_6.0.40.1215_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6314_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30124_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.6.4.1_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_8.0.6.3_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.2182_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.439_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.63_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.0.113_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Realtek_1005.15.0223.2011_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/04/Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5733/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)