Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5536

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5536 Audio Driver

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5911_W7x64W7x86_A.zip

Bluetooth Driver

  • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9700_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver (RT5159)

  • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30104_W7x86W7x64_A.zip

Fingerprint Driver

  • Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.2.56_W7x64W7x86_A.zip

LAN Driver

  • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_12.2.1.1_W7x64W7x86_A.zip

Modem Driver

  • Modem Conexant: Modem_Conexant_7.80.4.55_W7x64W7x86_A.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.5.2015.1103_W7x64W7x86_A.zip
  • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_13.2.2.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

  • VGA ATI: VGA_ATI_8.632.0._W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

  • Wireless LAN Atheros (XB63 XB91 HB93 HB95): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.225_W7x64W7x86_A.zip

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/05/Audio_Realtek_6.0.1.5911_W7x64W7x86_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5536/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)