Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5534

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5534 Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.2.0.9700_W7x64W7x86_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.91.624_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_4.1.2.1_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera liteon Camera Driver: Camera_liteon_0.87_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver (RST5159)

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7100.30095_W7x64W7x86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Realtek: Lan_Realtek_7.003.0522.2009_W7x64W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_13.2.2.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI: VGA_ATI_8.634_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.238_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Ralink_3.0.2.0_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/03/CardReader_Realtek_6.1.7100.30095_W7x64W7x86_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5534/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)