Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5532

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5532

Tải thêm Driver cho Acer Aspire 5349Acer Aspire 5350

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Camera Driver

 • Camera Chicony Camera Driver: Camera_Chicony_1.1.74.216_W7x64W7x86_A.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_5.0.9.1_W7x64W7x86_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek Card Reader Driver (RST5159): CardReader_Realtek_6.1.7100.30095_W7x64W7x86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros LAN Driver (AR8131): Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x86W7x64_A.zip
 • Lan Atheros LAN Driver: Lan_Atheros_1.0.0.10_W7x64W7x86_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.102.2002.208_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_13.2.2.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA ATI: VGA_ATI_8.634_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_8.0.0.177_W7x64W7x86_A.zip
 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver (XB63 XB91 HB93): Wireless LAN_Atheros_8.0.0.238_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.60.18.8_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Foxconn Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Foxconn_5.30.21.0_W7x86_A.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 5532 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

Hoạc nhập Product Model của máy: Acer Aspire 5532

Cách 2:

Khi kích truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-AspireAspire 5532

Link download : http://five.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/01/Audio_Realtek_6.0.1.5904_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5532/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)