Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5349

Driver laptop Acer Aspire 5349 – Driver cho dòng máy Acer Aspire 5349

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5349 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6392_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0301_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0000.0090_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6450_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.1410_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Lan_Atheros_1.0.2.43_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo Boost Driver

 • Turbo Boost Intel: Turbo Boost_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.316_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.63_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Realtek Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Realtek_1005.12.0105.2011_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://five.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/29/Lan_Atheros_1.0.2.43_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5349/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)