Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5336

Driver laptop Acer Aspire 5336 – Driver cho dòng máy Acer Aspire 5336

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5336 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_9.6.2.1001_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6151_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_7.2.0.6_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30121_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

 LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.0.1.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_7.0.6.5_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.19.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.1892_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.0.0.202_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.249.2_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://six.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/28/Chipset_Intel_9.1.1.1024_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5336/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)