Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5330

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5330 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_8.2.0.1001_XPX86X64.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_5.10.0.5618_XPX86X64.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_5.1.0.3300_XPX86X64.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_7.96.701.14_XPX86X64.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_SuYin_5.8.33.501_XPX86X64.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_3.0.1.3_XPX86X64.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_8.7.0.1007_XPX86X64.zip

LAN Driver

 • Lan Marvell: LAN_Marvell_10.55.3.3_XPX86X64.zip

Modem Driver

 • Modem Agere: Modem_ Agere_2.1.87.0_XPX86.zip

Modem Driver

 • Modem Conexant: Modem_conexant_7.62.0.0_XPX86.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_11.0.2.0_XPX86X64.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA HD Audio_Intel_6.14.10.4969_XPX86.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_ Atheros_5.3.0.45_XPX86X64.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_4.170.25.12_XPX86X64.zip

Link download : http://cdn05.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang11/03/Audio_Realtek_5.10.0.5618_XPX86X64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5330/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)