Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver laptop Acer Aspire 5252

Driver cho dòng máy Acer Aspire 5252 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6141_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver for Windows 7 SP1: Bluetooth_Atheros_6.18.0624.0302_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.01.000.18_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver: Bluetooth_Atheros_6.27.521.301_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.6000_W7x86_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver: Bluetooth_Broadcom_6.3.0.5900_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Realtek: CardReader_Realtek_6.1.7600.30122_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.0.1.0_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.5.2002.1309_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad ELANTECH Touchpad Driver: TouchPad_ELANTECH_7.0.6.5_W7x86W7x64_A.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_14.0.19.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA AMD: VGA_AMD_8.783.2.0_W7x86W7x64_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.0.0.202_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.249.2_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/24/CardReader_Realtek_6.1.7600.30122_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-laptop-acer-aspire-5252/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)