Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver cho laptop Dell Inspiron N3110

Driver cho dòng máy Dell Inspiron N3110 Application (3 files)

 • Dell Quickset Application: APP_Quickset_W78_A05_Setup-GMFY2_ZPE.exe
 • Intel WiDi Application: Application_Intel_W8_A01_Setup-V3DDH_ZPE.exe
 • Dell Digital Delivery Application: DellDigitalDelivery.2.2.2000.0_Install_ZPE.exe

Audio (1 file)

 • Realtek HD Audio ALC269 Driver: Audio_Realtek_W8_A06_Setup-RKKTF_ZPE.exe

BIOS (2 files)

 • Dell Inspiron N4110 System BIOS: N4110A12.exe
 • Dell Insprion N4110 System BIOS; R314952.exe

Chipset (3 files)

 • Intel HM67 Chipset Driver: Chipset_Intel_W8_A00_Setup-0D9RJ_ZPE.exe
 • Intel Management Engine Interface Driver: Chipset_Intel_W7_A01_Setup-46R6G_ZPE.exe
 • Realtek RTS5128 Card Reader Driver: CardReader_RLTK_W8_A02-Setup_95VP5_ZPE.exe

Network (5 files)

 • Dell Wireless 1702 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0+HS Driver: Network_Atheros_W8_A02_Setup-38HYW_ZPE.exe
 • Intel Centrino Wireless Bluetooth Adapter, Advanced-N 6230 Bluetooth v3.0 + HS Application: Network_Intel_BT_W84_A00_Setup-705KJ_ZPE.exe
 • Intel Centrino Wireless-N 1030/Advanced-N 6230 Driver: Network_Intel_WLAN_W784_A02_Setup-37PPD_ZPE.exe
 • Intel 6150 WiMAX Driver: Intel6150_WIMAX_FICI_DRVR_W864_A00_K47JW_setup_ZPE.exe
 • Intel(R) 6150 module WiFi Driver: Intel6150_WIFI_CiAppW864_A00_0H85F_setup_ZPE.exe

Video (2 files)

 • AMD Radeon HD 7450/7650 Graphics Driver: Video_AMD_W8_A00_Setup-6HYYP_ZPE.exe
 • Intel HD 2000/3000 Graphics Driver: Video_Intel_W84_A00_Setup-V74D3_ZPE.exe

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/09/Chipset_Intel_W8_A00_Setup-0D9RJ_ZPE.exe

Nguồn: http://download.com.vn/driver-cho-laptop-dell-inspiron-n3110/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)