Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver cho laptop Acer Aspire 4935

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4935 Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.5717_VistaX86X64.zip

Bluetooth Driver

 • Bluetooth Broadcom: Bluetooth_Broadcom_6.0.1.6400_VistaX86.zip

(Consumer IR) Driver

 • CIR ENE CIR: CIR_ENE_2.5.0.0_VistaX86X64.zip

Camera Driver

 • Camera Bison Camera Driver: Camera_Bison_2.0.0.17_VistaX86X64.zip
 • Camera Suyin Camera Driver: Camera_Suyin_3.0.7.2_VistaX86X64.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Jmicron: CardReader_JMicron_1.00.19.04_Vistax86x64.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.0.0.1008_VistaX86X64.zip

Fingerprint Driver

 • Fingerprint AuthenTec: Fingerprint_AuthenTec_6.2.39_Vistax64Vistax86XPx86_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: LAN_Atheros_1.0.0.37_VistaX86X64.zip

Modem Driver

 • Modem Conexant: Modem_Conexant_7.73.00.52_VistaX86X64.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad ALPS Touchpad Driver: TouchPad_ALPS_7.0.1101.18_VistaX86X64.zip
 • TouchPad Synaptics Touchpad Driver: TouchPad_Synaptics_11.0.2.0_VistaX86X64.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_15.11.2.1554_VistaX86X64.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_Nvidia_7.15.11.7662_VistaX86.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: WLAN_Atheros_7.6.0.172_VistaX86X64.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: WLAN_Intel_12.1.0.14_VistaX86X64.zip
 • Wireless LAN Ralink Wireless LAN Driver: WLAN_Ralink_2.0.9.0_VistaX86X64.zip

Link download : http://cdn02.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/13/Chipset_Intel_9.0.0.1008_VistaX86X64.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-cho-laptop-acer-aspire-4935/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)