Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver cho laptop Acer Aspire 4739

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4739 SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.0.0.1046_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6324_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Alcor: CardReader_Alcor_1.0.32.84_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Atheros: Lan_Atheros_1.0.1.42_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

Turbo Boost Driver

 • Turbo Boost Intel Turbo Boost Driver: Turbo Boost_Intel_01.02.00.1002_W7x86W7x64_A.zip
 • Turbo Boost Intel Turbo Boost Driver (Manageability): Turbo Boost_Intel_6.0.0.1179_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel: VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86_A.zip

Wireless LAN Driver

 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.2.0.419_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.82.15_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/08/Chipset_Intel_9.2.0.1015_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-cho-laptop-acer-aspire-4739/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)