Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver cho laptop Acer Aspire 4350

Driver cho dòng máy Acer Aspire 4350 3G Module Driver

 • 3G Huawei: 3G_Huawei_6.0.1.289_W7x86W7x64_A.zip

SATA AHCI Driver

 • AHCI Intel: AHCI_Intel_10.1.5.1001_W7x86W7x64_A.zip

Intel iAMT Driver

 • AMT Intel: AMT_Intel_7.0.0.1144_W7x86W7x64_A.zip

Audio Driver

 • Audio Realtek: Audio_Realtek_6.0.1.6423_W7x86W7x64_A.zip

Bluetooth Drive

 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Atheros Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Atheros_7.4.0.96_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (3.0): Bluetooth_Broadcom_6.3.0.7300_W7x86W7x64_A.zip
 • Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver (4.0): Bluetooth_Broadcom_6.5.0.2200_W7x86W7x64_A.zip

Card Reader Driver

 • CardReader Broadcom: CardReader_Broadcom_1.0.0.221_W7x86W7x64_A.zip

Chipset Driver

 • Chipset Intel: Chipset_Intel_9.2.0.1011_W7x86W7x64_A.zip

LAN Driver

 • Lan Broadcom: Lan_Broadcom_14.4.0.4_W7x86W7x64_A.zip

Modem Driver

 • Modem liteon: Modem_liteon_2.2.99_W7x86W7x64_A.zip

Touchpad Driver

 • TouchPad Synaptics: TouchPad_Synaptics_15.1.18.0_W7x86W7x64_A.zip

USB 3.0 Driver

 • USB 3.0 Renesas: USB 3.0_Renesas_2.0.30.0_W7x86W7x64_A.zip

VGA Driver

 • VGA Intel VGA Driver: VGA_Intel_8.15.10.2345_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver: VGA_NVIDIA_8.17.12.6883_W7x86_A.zip
 • VGA NVIDIA VGA Driver (PhysX): VGA_NVIDIA_9.10.0513_W7x86W7x64_A.zip

WiMax Driver

 • WiMax Intel: WiMax_Intel_5.30.1005.3_W7x86W7x64_A.zip

Wireless Display Driver

 • Wireless Display Intel Wireless Display Driver: WiMax_Intel_5.30.1005.3_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Atheros_9.1.0.209_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver: Wireless LAN_Broadcom_5.100.235.19_W7x86W7x64_A.zip
 • Wireless LAN Intel Wireless LAN Driver: Wireless Display_Intel_2.1.35.0_W7x86W7x64_A.zip

Link download : http://cdn03.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang10/02/Chipset_Intel_9.2.0.1011_W7x86W7x64_A.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-cho-laptop-acer-aspire-4350/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)