Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Driver cho laptop Acer Aspire 1450

Driver cho dòng máy Acer Aspire 1450 Audio Driver

  • Audio Realtek: Audio_Realtek_5.10.0.5290_XPx86.zip

Bluetooth Driver

  • Bluetooth WIDCOMM: BlueTooth_WIDCOMM_1.3.2.7_XPx86.zip

CPU Driver

  • CPU AMD: CPU_AMD_5.1.2600.1152_XPx86.zip

Chipset Driver

  • Chipset VIA: Chipset_VIA_4.46_XPx86.zip

LAN Driver

  • Lan VIA: Lan_VIA_3.15.0.351_XPx86.zip

Modem Driver

  • Modem Agere: MODEM_Agere_2.1.31.0_XPx86.zip

Touchpad Driver

  • TouchPad Synaptics: Touchpad_Synaptics_7.5.4.0_XPx86.zip

VGA Driver

  • VGA ATI: VGA_ATI_6.14.10.6378_XPx86.zip

Wireless LAN Driver

  • Wireless LAN Broadcom: Wirless_Broadcom_3.30.15.0_XPx86.zip

Để tải chính xác Driver cho Laptop Acer Aspire 1450 có thể làm theo hai cách sau đây:

Cách 1:

Truy cập vào đường dẫn này, nhập Serial Number của máy:

hoạc nhập Product Model của máy: Aspire 150

Cách 2:

Truy cập vào đường dẫn, và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây:

Kích chuột vào Notebook-Aspire-Aspire 1450

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Drivers/Thang09/19/Chipset_VIA_4.46_XPx86.zip

Nguồn: http://download.com.vn/driver-cho-laptop-acer-aspire-1450/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)