Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DriveHQ Online Backup

DriveHQ Online Backup là một ứng dụng backup email và file trực tuyến lý tưởng cho các công ty và cả cá nhân nhằm bảo vệ dữ liệu quan trọng. Với tính dễ sử dụng, tự động và bảo mật, hỗ trợ lập lịch và thời gian thực cho việc backup trực tuyến từ xa. Nó có thể được cài đặt và sử dụng ngay trong nền sau. Bạn có thể backup từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào. Chương trình có thể giữ nhiều phiên bản chỉnh sửa của file và thậm chí là backup cả file vẫn đang sử dụng.

Theo QTM

Link download : http://www.drivehq.com/file/df.aspx/publish/DriveHQ/DriveHQSoftware/DriveHQOnlineBackup.exe

Nguồn: http://download.com.vn/drivehq-online-backup/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)