Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DreamweaverPasswordDecryptor

DreamweaverPasswordDecryptor là một tiện ích được thiết kế để ngay lập tức giải mã và khôi phục mật khẩu được lưu trữ ở máy chủ của Adobe Dreamweaver.

DreamweaverPasswordDecryptor

Sử dụng dòng lệnh hiển thị DreamweaverPasswordDecryptor

DreamweaverPasswordDecryptor

Truy xuất danh sách phục hồi mật khẩu của DreamweaverPasswordDecryptor ở định dạng HTML.

DreamweaverPasswordDecryptor

DreamweaverPasswordDecryptor hỗ trợ phiên bản mới nhất của Dreamweaver CS4 và phiên bản CS5.

Dưới đây là một số tính năng chính của “DreamweaverPasswordDecryptor”:

– Ngay lập tức giải mã và khôi phục mật khẩu được lưu trữ ở máy chủ (FTP, WebDAV) của Dreamweaver.

– Hỗ trợ phiên bản mới nhất bao gồm Adobe Dreamweaver CS4 và phiên bản CS5.

– Phục hồi mật khẩu.

– Giúp điều tra thâm nhập Testers

– Lưu danh sách phục hồi mật khẩu tập tin HTML để chuyển sang hệ thống khác hoặc để sử dụng trong tương lai.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

Link download : http://securityxploded.com/getfile_plus.php?id=5125

Nguồn: http://download.com.vn/dreamweaverpassworddecryptor/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)