Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DownloadTumblr

DownloadTumblr là một công cụ miễn phí mã nguồn mở di động và cho phép bạn tải về hàng loạt các hình ảnh mà mình mong muốn từ các blog Tumblr. Đơn giản chỉ cần nhập tên của blog Tumblr và số lượng của các trang bạn muốn chương trình phân tích, sau đó click nút Scan for pics. Khi đó, chương trình sẽ liệt kê các URL của tất cả các hình ảnh được tìm thấy và tải về vào thư mục theo sự lựa chọn của bạn. Hạn chế duy nhất của công cụ này là bạn không thể xem trước hình ảnh trước khi tải về.

DownloadTumblr

Link download : http://sourceforge.net/projects/downloadtumblr/files/latest/download

Nguồn: http://download.com.vn/downloadtumblr/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)