Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Download Ultimate for iOS

Download Ultimate for iOS là ứng dụng hỗ trợ download video và nhạc miễn phí cho iPhone/iPad.

Download Ultimate là ứng dụng hữu ích để tải ảnh, tác phẩm nghệ thuật, ảnh nghệ thuật, file audio, video…

Download Ultimate for ios

Tính năng:

  • Tìm kiếm và khám phá file đa phương tiện dễ dàng
  • Lưu trữ và quản lý file download
  • Bảo mật nội dung download
  • Phát audio trực tiếp trong ứng dụng
  • Xem ảnh và phát video ngay trong ứng dụng 

Minh Lộc

Link download : http://itunes.apple.com/us/app/download-ultimate-video-music/id522336805?mt=8

Nguồn: http://download.com.vn/mobile/download-ultimate-for-ios/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)