Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi xây dựng website ThuVienPhanMem.com nhằm mang đến cho cộng đồng sử dụng máy tính một nơi có thể tìm kiếm những phần mềm miễn phí tốt. Website được xây dựng trên nguyên tắc phi lợi nhuận. Chúng tôi sưu tầm bài viết, thông tin từ nhiều báo điện tử và các website uy tín trong nước. Nếu bạn có bất cứ sự khiếu nại về nội dung, bản quyền xin vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo nút Liên hệ trên menu của web. Chúng tôi sẽ xem xét để sửa chữa hay xóa bỏ.

Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website của các công ty hay đối tác khác, nhưng ThuVienPhanMem.com không là chủ quản của các website đó. ThuVienPhanMem.com sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. ThuVienPhanMem.com cũng không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Điều khoản sử dụng, 10.0 out of 10 based on 1 rating