Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DeltaProd

DeltaProd (Delivery Task Producer) là một phần mềm miễn phí dùng để quản lí các dự án. Với phần mềm này, bạn có thể theo dõi được các yêu cầu của khách hàng, như yêu cầu ban đầu, yêu cầu bị thay đổi; đặt kế hoạch họp nhóm; theo dõi từng bước công việc như vá lỗi, sao lưu, tạo các bản dự phòng; quản lí việc chuyển giao cho khách hàng; hội thảo hay theo dõi chi phí dự án, …

Link download : http://download.cnet.com/3001-2076_4-10900338.html

Nguồn: http://download.com.vn/enterprise+software/project-management/25890_deltaprod.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)