Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Dell Dock

Dell Dock là một bộ tổ chức dựa trên nhiệm vụ cho các laptop và desktop của Dell. Đây là một chương trình hết sức hữu dụng đối với người dùng, nó cho phép họ có thể phân loại các ứng dụng phần mềm của mình theo các hạng mục thân thiện, sau đó có thể truy cập vào các hạng mục này từ một Dock. Mục đích là để người dùng không thấy sự lộn xộn. Các khách hàng không cần phải tìm và mở một chương trình nào đó bởi tên ứng dụng mà có thể tìm bằng nhiệm vụ, chẳng hạn như “email chat”, “security”, “view photos”, “play music”,… Người dùng không chỉ có thể chọn vị trí của Dock mà còn có thể thay đổi màu sắc và điều chỉnh nội dung bên trong sao cho cảm thấy thoải mái nhất.

Link download : http://www.delldock.com/download_options.aspx

Nguồn: http://download.com.vn/system/other/23602_dell-dock.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)