Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Nghiên cứu - Học tập >> Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 huyện Bình Giang năm 2013

Câu 1 (2.0 điểm). Thực hiện phép tính

1. (-3xy/2)(4x – 6y + 2)                           2. (3x – 2y)(3y – 2x)

3. (2x – y)2 + 4xy                                   4. (x + 2)2 + (x – 2)(x + 2)

Câu 2 (2.0 điểm). Tìm x, biết.

1) 2(x + 5) + 6x = -12                             3) (2x + 1)(2x – 3) = 0

2) x(3 – 2x) + 2(x2 – 12) = 0                     4) (x – 1)2 = 9

Câu 3 (2.0 điểm). Tính nhanh:

1. 772 + 2.77.23 + 232                         3. x2 – 6x + 9 với x = 103

2. 1262 – 262                                       4. (2x + 3y)2 – (2x – 3y)2 với x = -3/2; y = -1/3

Câu 4 (3.0 điểm). Cho tam giác ABC không cân, đường cao AH, trung tuyến AD (H, D thuộc BC). Trên tia đối của các tia HA, DA lần lượt lấy hai điểm G, E sao cho: HG = HA, DE = DA. Chứng minh rằng:

1) AB = EC

2) BAC = BGC

3) Tứ giác BGEC là hình thang cân.

Câu 5 (1.0 điểm). Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống để đa thức sau là bình phương của một đa thức hoặc đơn thức với hệ số nguyên, trong mỗi trường hợp hãy viết từng đẳng thức minh họa cụ thể: 16x4 + 16x2y2 + …

————————————————–

Câu 1 (2.0 điểm).

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:

(1) Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. (2) Họ như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. (3) Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

(Theo Ngữ văn lớp 8, tập 1, trang 6)

a) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?

b) Các từ in đậm thuộc trường từ vựng nào?

c) Nêu nội dung đoạn văn?

d) Ý nghĩa của phép so sánh ở câu 2?

Câu 2 (3.0 điểm).

Cho câu chủ đề sau: Tình yêu mẹ mãnh liệt của Hồng được thể hiện qua cảm giác sung sướng đến cực điểm khi gặp lại và ở trong lòng mẹ.

Hãy triển khai thành đoạn văn (từ 10 đến 15 câu) bằng phép diễn dịch.

Câu 3 (5.0 điểm). Viết văn

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang01/20/De-KSCL-1314-BinhGiang-L8.zip

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-thi-kscl-dau-nam-lop-8-huyen-binh-giang-nam-2013-2014/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)