Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ II LỚP 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16             b, 15 và 18            c, 16 và 18                d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28             b, 92            c, 82                d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18            b, 29            c, 28            d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 4 điểm )
a, 38 + 7               b, 54 – 8                c, 72 – 3              d, 28 + 6
…………              …………               …………             …………
…………              …………               ………….             …………
………….              …………               …………             …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)
a, 39 + 23 = 52
b, 43 – 5 = 48
c, 12 + 23 = 45
d, 26 – 9 = 15

 

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2013/thang01/02/De-on-tap-Toan-Lop1-HK2.doc

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-on-tap-toan-hoc-ki-ii-lop-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1, 5.0 out of 10 based on 1 rating