Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Nghiên cứu - Học tập >> Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I . Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao :
A. trên 1000m.
B. dưới 1000m.
C. từ 1000m – 2000m.
D. trên 2000m.

b) Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:
A. Tây Bắc – Đông Nam.
B. Đông Bắc – Tây Nam.
C. Đông Nam – Tây Bắc.
D. Tây Nam – Đông Bắc.

c) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là:
A. hướng Tây – Đông và hướng vòng cung.
B. hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.
C. hướng Đông Bắc – Tây Nam và hướng vòng cung.
D. hướng Đông Nam – Tây Bắc và hướng vòng cung.

d) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là:
A. đất phù sa.
B. đất mùn núi trung bình.
C. đất mùn núi cao.
D. đất feralit đồi núi thấp.

đ) Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:
A. có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật.
C. có nhiều loại đất khác nhau.
D. Tất cả các ý trên.

e) Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam là:
A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
C. tính chất đồi núi.
D. tính chất đa dạng, phức tạp.

II . Tự luận ( 7 điểm)

Câu 2: 4 điểm

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy:

a) Cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm từ Nam ra Bắc và giải thích vì sao.
b) Tính tổng lượng mưa của mùa mưa, mùa khô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; cho biết ở đâu có sự tương phản giữa mùa mưa và mùa khô sâu sắc hơn?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/12/DeKT-Dialy-HK2-L8-De1.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-kiem-tra-hoc-ki-ii-lop-8-mon-dia-li-de-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí, 10.0 out of 10 based on 1 rating