Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Nghiên cứu - Học tập >> Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Âm nhạc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 7

Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan

Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng).

Câu 1. Câu hát Giọt mưa long lanh trên những cánh hoa… có trong bài hát nào?

A. Đi cắt lúa                          C. Ca-chiu-sa

B. Khúc ca bốn mùa           D.Tiếng ve gọi hè

Câu 2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 4?

Câu 3. Hai nốt Mi- Đô (Mi là nốt thấp, Đô là nốt cao) tạo thành quãng mấy?

A. Quãng 4            C. Quãng 6

B. Quãng 5            D. Quãng 7

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang11/12/DeKT-amnhac-HK2-L7-De1.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-kiem-tra-hoc-ki-ii-lop-7-mon-am-nhac-de-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)