Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Nghiên cứu - Học tập >> Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số1 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Điền dấu × vào ô thích hợp

Khẳng định Đúng Sai a) Số m dương có căn bậc hai số học là căn bậc 2 của m     b) Số n âm có căn bậc hai âm là n  -căn bậc 2 của m    

Câu 2. Khẳng định nào sau đây sai?

A. 144 có căn bậc hai sốhọc là 12
B. 144 có hai căn bậc hai là 12 và -12
C. Vì 144 là sốdương nên chỉcó một căn bậc hai là 12
D. -12 là một căn bậc hai của 144.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Link download : http://m1.download.com.vn/Data/file/2012/Thang12/22/KT-Toan-L9-K1-D1.pdf

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-kiem-tra-hoc-ki-i-lop-9-mon-toan-de-1/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Toán, 6.7 out of 10 based on 3 ratings