Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử
Tải – Download phần mềm miễn phí >> Tài liệu Nghiên cứu - Học tập >> Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai – Hà Tĩnh năm 2013

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai – Hà Tĩnh năm 2013

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 lớp 11 THPT Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013 – 2014 gồm các môn: Toán, Hóa, Tiếng Anh.

ĐỀ: 01

Câu 1 (3 điểm): Giải các phương trình sau:

 kim tra cht lng hc k 1 lp 11 THPT Minh Khai

Câu 2 (1,5 điểm):

Một hộp đựng 11 viên bi gồm 4 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 viên bi cùng màu?

Câu 3 (1 điểm):

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-2; 5) tìm tọa độ điểm M’ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc tơ v = (-2; 3).

Câu 4 (3 điểm):

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của cạnh SB.

a) Chứng minh OM // (SDC) .

b) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MAD), thiết diện đó là hình gì?

Câu 5 (1,5 điểm):

Cho khai triển  kim tra cht lng hc k 1 lp 11 THPT Minh Khai. Biết rằng trong khai triển có 3 hệ số liên tiếp tỉ lệ với 2:15:70. Tìm n. Tính tổng tất cả các hệ số của các lũy thừa bậc lẻ của x?

—————————————–

Câu 1 (4 điểm): Hoàn thành phương trình phân tử, viết phương trình ion thu gọn:

a. NaOH + HNO3 →

b. AgNO3 + NaCl 

c. MgO + H2SO4 

d. (NH4)2CO3 + HCl 

Câu 2 (3 điểm):

a. Hoàn thành sơ đồ sau bằng các phương trình phản ứng:

 kim tra cht lng hc k 1 lp 11 THPT Minh Khai

b. Phân biệt 3 dung dịch riêng biệt sau bằng phương pháp hoá học: (NH4)2CO3, NH4Cl, (NH4)2SO4

Câu 3 (3 điểm):

a. Cho 16 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa a gam muối. Viết phương trình phản ứng xảy ra, tìm các giá trị V và a.

b. Hòa tan hoàn toàn 4,86 gam kim loại Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư, thấy thoát ra 2,24 lít khí NO (ở đktc và là khí thoát ra duy nhất), tính khối lượng muối tan có trong dung dịch sau phản ứng.

(H = 1, N = 14, O = 16, Al = 27, Fe = 56)

Download tài liệu để xem chi tiết.

Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang01/15/De-KSCL-HK1-L11-MinhKhai.zip

Nguồn: http://download.com.vn/docs/de-kiem-tra-chat-luong-hoc-ky-1-lop-11-thpt-minh-khai-nam-2013-2014/download

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)