Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

DBF Explorer 1.0

DBF Explorer cho phép bạn xem và chỉnh sửa các file DBF (dBase III). Chương trình có giao diện đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Bạn có thể thêm, sửa, xóa, khôi phục các record, sửa cấu trúc các trường, tạo file dữ liệu DBF mới, tìm kiếm và thay thế các record, … DBF Explorer cũng hỗ trợ việc in ấn và xem trước khi in, cũng như việc xuất dữ liệu ra file text hay HTML. DBF Explorer không yêu cầu phải có driver để kết nối với cơ sở dữ liệu (ODBC, BDE).

Theo rilwis.tk

Link download : http://www.pablosoftwaresolutions.com/files/dbfexplorer.zip

Nguồn: http://download.com.vn/data+file/more+data+file/9902_dbf-explorer-1-0.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)