Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Davor’s PHP Editor

Davor’s PHP Editor là 1 IDE cực kì nhỏ gọn và miễn phí dành cho PHP. Với phần mềm này, bạn dễ dàng tạo, chỉnh sửa và quản lí các project PHP. Chương trình hỗ trợ 5 loại cú pháp chính thường sử dụng khi lập trình PHP bao gồm PHP, HTML, CSS, JS và SQL. Ngoài ra, để tiện lợi trong việc quản lí, debug code, Davor’s PHP Editor có chức năng Code explorer dùng để xem cấu trúc code của file hiện thời, đồng thời cũng có chức năng kiểm soát các hàm và class trong file PHP.

Theo rilwis.tk

Link download : http://www.pleskina.com/downloads/DPHPedit.zip

Nguồn: http://download.com.vn/developer+tools+ide/editor+ide/8062_davor-s-php-editor.aspx

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)