Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Mẫu thông báo về việc rút kháng cáo

 TÒA ÁN……………….. (1) Số:../………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Thủ tục ly hôn thuận tình

 Thủ tục ly hôn thuận tình Theo quy định tại Điều 90 Luật hôn nhân và gia đình: Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu xin ly hôn thì Tòa án vẫn phải tiến hành hòa giải. Trong trường hợp...

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn Nếu đơn phương xin ly hôn thì Toà án Nhân dân quận, huyện nơi bị đơn đang cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) có thẩm quyền giải quyết. Nếu thuận tình ly hôn thì các...

Mẫu giấy biên nhận tiền

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***—— GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm: BÊN GIAO...

Mẫu cổ phiếu do công ty cổ phần phát hành

 CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN … ———***——— Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….. Trụ sở: ...

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

 BẢO HIỂM XÃ HỘI …………    ……………………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet)

 Mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng (Prospecting Sheet) Send Media Kit:…………… Client Information:…………….. Company Name:……………………………. Type...

Mẫu quá trình đóng BHXH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số sổ BHXH: ………………… QUÁ TRÌNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO Sổ BHXH Họ và tên: ………………………………………………….....

Biên bản điều tra tai nạn lao động

 TÊN CƠ SỞ………….. ……………………………….   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –...

Biên bản họp dòng họ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——*—— …………….., ngày ….. tháng …. năm 20…. (Tức ngày….. tháng…. năm...

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Đơn vị:…………… Địa chỉ:…………… Mẫu số: 01b-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Số:………………….. BẢNG...

Mẫu bản án hình sự phúc thẩm

TOÀ ÁN…………. ______________  Bản án số….. /…../HSPT Ngày…..-…..-…..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ————– ……, ngày……tháng……năm…… ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ...

Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —–***—— ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHI CÔNG TÁC Kính gửi: Ông ……………………….. Chức...

Mẫu đơn trình báo công an

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Púc ĐƠN XIN TRÌNH BÁO Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………. Tôi tên là:……………………………………………………………………………. CMND...

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

 CÔNG TY………………………. Số: ……………………..   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...

Mẫu giấy nhận giữ di chúc

  SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ….. PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ…. Số: ……….. /CC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –...

Văn bản thỏa thuận khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- VĂN BẢN THỎA THUẬN KHÔI PHỤC CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tại Phòng...

Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG[1] Chúng tôi ký tên dưới đây: Vợ: ………………………………. Ngày,...

Mẫu quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật

 [TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ]   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————  Hà...