Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Tóm tắt hồ sơ của người lao động

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi cho người lao động theo quy định thì phải làm bản tóm tắt hồ sơ của người lao động. Các bạn có thể xem mẫu tóm tắt hồ sơ của...

Thông báo thay đổi giờ làm việc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC Căn cứ theo Nội quy lao động  và để đảm bảo sức khỏe, công việc cho toàn thể Cán bộ nhân viên trong Công ty, Phòng HC-NS thông báo điều chỉnh thời gian làm...

Mẫu báo giá sản phẩm/dịch vụ bằng tiếng anh

Work Order/Request for Quote Overview Customer Name ________________________________________________________________ Customer Address ______________________________________________________________ Contact Person ____________________________...

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT...

Mẫu đơn đặt hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————- ĐƠN ĐẶT HÀNG Số: …….. Kính gửi:  Công ty ………………… Công...

Giấy đề nghị tăng ca

 GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG CA Ngày tăng ca : … tháng … năm … Lý do tăng ca: …………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Bản quy định về phân công/phân cấp chế độ làm việc

BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀCHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY  (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày…….tháng…….của Giám đốc Công ty……….)  Chương I Tổ chức và nhiệm...

Quy chế lương

Mẫu Quy chế lương  QUY CHẾ LƯƠNGCỦA CÔNG TY ……….. (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ – HĐQT ngày……../ …/……của Chủ tịch HĐQT Công ty ………..) CHƯƠNG INHỮNG QUY ĐỊNH...

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————– TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đầu tư trong nước

1) Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; 2) Dự án đầu tư; 3) Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh do Sở KHĐT cấp; 4) Điều lệ Doanh nghiệp; 5) Bản sao công chứng giấy...

Thủ tục đăng ký sử dụng lao động

– Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, gửi Phòng Lao động – Thương binh Xã hội cấp huyện, nhận phiếu hẹn có ghi ngày hẹn trả kết quả – Phòng Lao động – Thương binh Xã hội cấp...

Hợp đồng thuê bất động sản

Mẫu Hợp đồng thuê bất động sản  HỢP ĐỒNG THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN Số:…/…. – Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh doanh Bất động sản. – Căn...

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————- ...

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu): 1. Trình tự thực hiện: – Trước kỳ thi ít nhất 3 tháng, Hội đồng thi thông báo...

Đơn xét tuyển thăng hạng viên chức năm 2013

1. Điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng: – Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức (từ hạng IV lên hạng III) được thực hiện căn cứ vào số lượng vị trí việc làm,...

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Mẫu số: 02/MTK GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ           GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ                                         Kính gửi Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………………………………….. Tên...

Thủ tục Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Cá nhân việt nam hay người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt nam, có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế theo qui định của luật...

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính

Do gia đình nhà tôi chuyển nhà ở nên bị thất lạc Giấy khai sinh, vậy tôi cần làm những thủ tục gì để xin cấp lại Giấy khai sinh bản chính, và Giấy khai sinh bản sao? Trả lời: Điều 62 Nghị...

Hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân

Thủ tục hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân:Cơ quan ban hành: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Mục đích: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký. Đối tượng áp dụng: người lao động...

Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ

Thủ tục Cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao gồm các bước như sau: 1. Trình tự thực hiện: – Tổ chức, cá nhân nộp hồ...