Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Biểu mẫu Subscribe to Biểu mẫu

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam. BÁO CÁOVề...

Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng

Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm...

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Giấy đăng ký nơi nhận lương hưu, nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mẫu số 13-HSB CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————-  GIẤY ĐĂNG KÝNhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu Họ và tên:...

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. DANH...

Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần

Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mẫu số 07B-HSB TRỢ...

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng

Thông báo về việc đăng ký nhận lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mẫu...

Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn

Nội dung mẫu văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn như sau: Mẫu số 5(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ...

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí ban hành theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí do Bộ Tài...

Biên bản giải trình

Biên bản giải trình áp dụng đối với trường hợp giải trình trực tiếp được ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mẫu số: 02/BB BIÊN...

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu văn bản yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành  và hướng dẫn sử dụng biểu...

Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng như sau: I. Thời hạn nộp thuế Người nộp thuế (NNT) có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách Nhà nước. 1. Trường hợp NNT tính...

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2013

Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân 2013 cụ thể như sau: I/ Các trường hợp được hoàn thuế TNCN: – Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; – Cá nhân đã nộp thuế...

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn do Download.com.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này gồm các nội dung: thông tin khách hàng, khiếu nại của khách, yêu cầu...

Mẫu hoàn trả hàng

Mẫu hoàn trả hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn do Download.com.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung mẫu đơn này như sau: Merchandise Return Customer Information:   Link download : http://download2.rada.vn/data/file/2013/thang12/17/hoan-tra-hang.doc Nguồn:...

Mẫu báo cáo hàng tồn kho

Mẫu báo cáo hàng tồn kho – Tiếng Anh là mẫu đơn mà Download.com.vn sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung về mẫu đơn như sau: Inventory Report   Received Shipped Date In P.O. # Số tiền  Received By Date Out Hóa đơn Số tiền  Stock Left ...

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm...

Phiếu khảo sát giá

Để khảo sát giá thì tùy theo tính chất, đặc thù và điều kiện lưu thông trên thị trường của từng loại tài sản bị xâm phạm mà Hội đồng định giá tài sản tiến hành khảo sát giá tài...

Mẫu lý lịch tự thuật

Lý lịch tự thuật là biểu mẫu dùng cho các cá nhân đi xin việc tự thuật lại lý lịch sơ yếu về bản thân mình. LÝ LỊCH TỰ THUẬTCurriculum vitae (for foreigner) I – SƠ YẾU LÝ LICH: 1. Họ và...

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận thu nhập dùng cho cá nhân viết đơn để xin công ty xác nhận về mức thu nhập hàng tháng tại thời điểm hiện tại của mình. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự...