Thư viện phần mềm - phần mềm miễn phí, phần mềm máy tính, ứng dụng điện thoại, tài liệu, ebooks điện tử

Chuyên mục: Mac Drivers thiết bị Subscribe to Mac Drivers thiết bị

HP LaserJet 1150/1010

Hướng dẫn Thực hiện các bước dưới đây để download và cài đặt giải pháp máy in cho Mac Trước khi quá trình cài đặt phần mềm, máy in của bạn...

Epson Perfection V700 Photo for Mac

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt Nối...

Epson Perfection 3170 Photo IntelMac v2.7w

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới– Làm theo các bước hướng dẫn cài...

Epson Perfection 3590 Photo IntelMac v3.02

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới– Làm theo các bước hướng dẫn cài...

Epson Perfection 4180 Photo OS X

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới – Làm theo các bước hướng dẫn cài...

Epson Perfection 4180 Photo OS9 v2.5be

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới– Làm theo các bước hướng dẫn cài...

Epson Perfection 4870 Photo OS9 v2.3k

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới– Làm theo các bước hướng dẫn cài...

Epson Perfection 3490 Photo IntelMac v3.02

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ – Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới1. Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt2....

Epson Perfection 4490 Photo IntelMac v3.02

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ – Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới1. Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt2....

Epson Perfection 4490 Photo Macintosh v2.7

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ – Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới1. Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt2....

Epson Expression 1680 Pro Mac OSX v2.3k

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ – Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới1. Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt2....

Epson Expression 1680 Pro Macintosh v2.3k

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ – Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới1. Làm theo các bước hướng dẫn cài đặt2....

HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.3.5 (Update)

Đây là phiên bản HP Photosmart đầy đủ (V 9.3.5) cho máy scan HP Scanjet 2400, Scanjet 3670, Scanjet 3690, Scanjet 3970 và Scanjet 4070. Phiên bản này cung cấp hỗ trợ Universal Binary đầy...

HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v8.4

Drirver hỗ trợ máy scan HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner phiên bản v2.1 cho hệ điều hành Win2000 Link download : ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/software5/COL10829/sj-31464-2/COL10829a.dmg Nguồn: http://download.com.vn/mac/hp-scanjet-2400-digital-flatbed-scanner-v8-4/downloadVN:F...

WEBCAM Logitech QuickCam Pro 4000/Zoom/Notebooks/Orbit-Sphere Macintosh OS X

Phiên bản hỗ trợ máy tính Macintosh đối với các sản phẩm webcam QuickCam Pro 4000, QuickCam Zoom, QuickCam For Notebooks Pro, và QuickCam Orbit/Sphere. Link download : http://www.logitech.com/pub/techsupport/quickcam/mac/qc801mac_enu.dmg Nguồn:...

WEBCAM Logitech QuickCam Pro 3000/4000/for Notebooks Pro Mac OS 9.x

Phiên bản v5.0.1 hỗ trợ máy tính Macintosh đối với các sản phẩm webcam Logitech QuickCam® Pro 3000, QuickCam® 4000 và QuickCam® for Notebooks Pro.  Đây là phiên bản đầy đủ nhưng không bao gồm các ứng...

Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS 9 v0x202

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS 9 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS 9.1 tới 9.2.x (Lưu ý: Đây là cũng là  phiên bản...

Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS X Installer v106F mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS X 10.1 tới 10.4 (Tiger) trên nền tảng...

Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.0 Intel

Sau khi giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB Setup mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Lưu ý rằng bạn phải cài đặt phần mềm này trước khi cắm modem. Phần mềm này...

Epson Perfection 2580/2480 Photo OSX v2.5

Hãy đảm bảo máy scan chưa kết nối tới máy tính trước khi nâng cấp/cài đặt/gỡ bỏ 1. Nâng cấp từ phiên bản trước/cài đặt một phiên bản mới– Làm theo các bước hướng dẫn cài...